Giải pháp Digital Marketing

GIẢI PHÁP CƠ BẢN

12.000.000 VNĐ

Website doanh nghiệp

  Giao diện Website độc quyền.

  Giao diện UX/UI thân thiện với người dùng Việt Nam.

  Bảo mật thông tin.

  Tải trang nhanh.

  Các chức năng cơ bản: Search box, Chat box, Call box, Subscribe mail, Social media buttons.

  Thêm chức năng theo yêu cầu (Chi phí không bao gồm trong gói).

  Website chuẩn SEO.

  Thiết lập SEO cơ bản.

  Tư vấn SEO cơ bản.

  100% vận hành trên hệ thống điện toán đám mây.

  Tương thích trên giao diện máy tính, máy tính bảng, điện thoại.

  Chứng chỉ SSL.

  Tích hợp SMTP.

  Cài đặt Google Analytics và Google Search Console.

  Miễn phí Domain (.com hoặc .net) + Hosting: 06 tháng.

Digital Marketing

  Tư vấn chiến lược Digital Marketing dài hạn phù hợp với quy mô doanh nghiệp.

  Xây dựng kênh Youtube.

  Xây dựng kênh Fanpage.

  Thiết kế hình ảnh Marketing Online theo yêu cầu.

Content Marketing

  Content SEO: 03 bài.

  Fanpage Content: 01 bài.

Video Marketing

  01 Video Animation: 01 phút.

Phí duy trì Website sau 06 tháng đầu tiên sử dụng là 250.000 VNĐ/tháng.

Lưu ý: Giá chưa bao gồm phí VAT 10%

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO

16.000.000 VNĐ

Website doanh nghiệp

  Giao diện Website độc quyền.

  Giao diện UX/UI thân thiện với người dùng Việt Nam.

  Bảo mật thông tin.

  Tải trang nhanh.

  Các chức năng cơ bản: Search box, Chat box, Call box, Subscribe mail, Social media buttons.

  Thêm chức năng theo yêu cầu (Chi phí không bao gồm trong gói).

  Website chuẩn SEO.

  Thiết lập SEO cơ bản.

  Tư vấn SEO cơ bản.

  100% vận hành trên hệ thống điện toán đám mây.

  Tương thích trên giao diện máy tính, máy tính bảng, điện thoại.

  Chứng chỉ SSL.

  Tích hợp SMTP.

  Cài đặt Google Analytics và Google Search Console.

  Miễn phí Domain (.com hoặc .net) + Hosting: 09 tháng.

Digital Marketing

  Tư vấn chiến lược Digital Marketing dài hạn phù hợp với quy mô doanh nghiệp.

  Xây dựng kênh Youtube.

  Xây dựng kênh Fanpage.

  Thiết kế hình ảnh Marketing Online theo yêu cầu.

Content Marketing

  Content SEO: 04 bài.

  Fanpage Content: 01 bài.

Video Marketing

  01 Video Animation: 1,5 phút.

Phí duy trì Website sau 09 tháng đầu tiên sử dụng là 250.000 VNĐ/tháng.

Lưu ý: Giá chưa bao gồm phí VAT 10%

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

GIẢI PHÁP CAO CẤP

20.000.000 VNĐ

Website doanh nghiệp

  Giao diện Website độc quyền.

  Giao diện UX/UI thân thiện với người dùng Việt Nam.

  Bảo mật thông tin.

  Tải trang nhanh.

  Các chức năng cơ bản: Search box, Chat box, Call box, Subscribe mail, Social media buttons.

  Thêm chức năng yêu cầu (Chức năng phức tạp sẽ phụ thu thêm chi phí).

  Website chuẩn SEO.

  Thiết lập SEO cơ bản.

  Tư vấn SEO cơ bản.

  100% vận hành trên hệ thống điện toán đám mây.

  Tương thích trên giao diện máy tính, máy tính bảng, điện thoại.

  Chứng chỉ SSL.

  Tích hợp SMTP.

  Cài đặt Google Analytics và Google Search Console.

  Miễn phí Domain (.com hoặc .net) + Hosting: 12 tháng.

Digital Marketing

  Tư vấn chiến lược Digital Marketing dài hạn phù hợp với quy mô doanh nghiệp.

  Xây dựng kênh Youtube.

  Xây dựng kênh Fanpage.

  Thiết kế hình ảnh Marketing Online theo yêu cầu.

Content Marketing

  Content SEO: 06 bài.

  Fanpage Content: 01 bài.

Video Marketing

  02 Video Animation: 01 phút.

Phí duy trì Website sau năm đầu tiên sử dụng là 250.000 VNĐ/tháng.

Lưu ý: Giá chưa bao gồm phí VAT 10%

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN